Matematično raziskovalno srečanje MARS 2008 MARS je MAtematično Raziskovalno Srečanje, namenjeno širšemu krogu srednješolcev, ki jih veselita raziskovanje matematike in računalništva ter uporaba sodobnih tehnologij.

Letošnje poletno srečanje je potekalo v Kopru od 24. do 30. avgusta. MARSovke in MARSovci iz vse Slovenije so sodelovali v MARSovskih delavnicah, poslušali MARSovska predavanja uveljavljenih slovenskih raziskovalcev, pripravili MARSovske projekte in se v prostem času zabavali z različnimi športnimi in družabnimi aktivnostmi (Katanci, Go, Zome in druge igre).

Pristanek oziroma zaključna predstavitev projektov dijakov je potekala v soboto, 30. 8., ob 16h v prostorih UP FAMNIT. V četrtek, 18. septembra, pa smo letošnje projekte pod naslovom Marsovska matematika predstavili še v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani v okviru 14. slovenskega festivala znanosti.


Izvedbo programa MARS 2008 so omogočili:    

ARRS

UP FAMNIT MŠŠ ŠOU LJ