Matematično
MaRaziskovalno
MaRSrečanje


CŠOD Bohinj, Ribčev Laz, 21. - 28. avgust 2011

MaRSovska predavanja 2011

Namen MaRSovskih predavanj je širjenje obzorij o vlogi matematike v sodobnem svetu. V obliki krajših zaključenih celot so na srednješolcem dostopen način predstavljeni zanimivi matematični problemi, delo raziskovalcev in uporaba matematike na različnih področjih znanosti in tehnologije. Med sodelujočimi predavatelji so tako mednarodno že uveljavljeni kot tudi obetavni mlajši raziskovalci z različnih ustanov.

Ponedeljek, 22. avgust 2011 @ 1930

Algebrske strukture z deljenjem: povabilo v topologijo

doc. dr. Jaka Smrekar, UL FMF

V predavanju bom na kratko povzel zgodovinski razvoj številskih sistemov do realnih števil, potem pa bom kot posplošitev kompleksnih števil in kvaternionov predstavil pojem realne algebre z deljenjem. Potem bom navedel glavne rezultate o možnih dimenzijah različnih tipov realnih algeber z deljenjem in skiciral dokaz Hopfovega izreka, da ima lahko komutativna realna algebra z deljenjem dimenzijo le ena ali dve.

O predavatelju: Jaka Smrekar je doktoriral leta 2004 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, na področju homotopske teorije. Pred doktoratom se je eno leto izpopolnjeval kot Marie Curie štipendist na Avtonomni univerzi v Barceloni, Španija, po doktoratu pa je eno leto gostoval še na Centralni univerzi v Barceloni. Trenutno je zaposlen kot asistent na UL FMF, kjer vodi vaje pri različnih matematičnih predmetih ter predava matematično statistiko. Raziskovalno se ukvarja predvsem s topologijo (natančneje, homotopsko teorijo), s statistiko pa se ukvarja tudi v praksi.

Torek, 23. avgust 2011 @ 1930

Križci in krožci, Nim ter druge kombinatorične igre

prof. dr. Primož Potočnik, UL FMF

O predavatelju: Primož Potočnik se je po končani Srednji naravoslovni šoli za Bežigradom vpisal na študij matematike na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 1995 diplomiral, leta 2000 pa doktoriral. Po doktoratu je kot vajenec matematičnega raziskovanja tri leta vandral po svetu (Avstralija, Nova Zelandija, Kanada, ZDA). Raziskovalno se ukvarja s simetrijami grafov in teorijo grup, v mlajših letih pa je bil dokaj uspešen tudi pri igranju šaha.

Četrtek, 25. avgust 2011 @ 1930

Od matematike do računalniške grafike in mehanike

prof. dr. Jernej Barbič, University of South California

Matematika je, kot vemo, zelo uporabna veda. V predavanju bom opisal mojo poklicno pot, ki me je vodila od študija matematike do doktorata iz računalništva in uporabe matematike v računalniški grafiki, računalniških igrah, filmu (specialni efekti) in medicini.

O predavatelju: Jernej Barbič je profesor računalništva na University of Southern California v ZDA. Je zlati maturant iz generacije 1995 in diplomant matematike na UL FMF. V ZDA živi 10 let, kjer je tudi doktoriral (Carnegie Mellon University). Trenutno živi in dela v Los Angelesu.

Petek, 26. avgust 2011 @ 1930

O ruletnih cilindrih in optimalnih strategijah

prof. dr. Mihael Perman, UL FS & UP FAMNIT

O predavatelju: Mihael Perman je diplomiral iz matematike na Univerzi v Ljubljani (1983) in doktoriral iz statističnih znanosti na University of California, Berkeley (1990). Raziskovalno se ukvarja z verjetnostnim računom, statističnim modeliranjem, aktuarstvom in zavarovalništvom. V letih 1993-1994 je predaval na University of Southern California (ZDA) in na Univerzi v Cambridgeu (Velika Britanija). Od leta 2007 je direktor Agencije za zavarovalni nadzor Republike Slovenije.

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!

Facebook

Any Browser   Zadnja posodobitev: 8. avgust 2011