Matematično
MaRaziskovalno
MaRSrečanje


CŠOD Fara, Kostel, 17. – 24. avgust 2012

Večerna predavanja 2012

Večerna MaRSovska predavanja bodo pripravili matematiki z različnih raziskovalnih ustanov, ki bodo na poljuden način predstavili vlogo matematike v sodobnem svetu. Ob 100-letnici rojstva Alana Turinga smo letos nekoliko več prostora namenili predavanjem, ki so povezana tudi z računalništvom.

Sobota, 18. avgust 2012 @ 2000

Rodovne funkcije

dr. Matjaž Konvalinka, UL FMF Konvalinka

V kombinatoriki moramo pogosto prešteti objekte določenega tipa za vsako naravno število n. Včasih je odgovor preprost (na primer, število podmnožic množice z n elementi je 2n, število permutacij množice z n elementi je n!), včasih pa preprosta formula za splošen n ne obstaja (npr. za število vseh razdelitev množice z n elementi, za število permutacij n elementov, katerih kvadrat je identiteta, itd.). Izkaže pa se, da lahko v veliko primerih kaj povemo o (običajni ali eksponentni) rodovni funkciji zaporedja. Na predavanju bomo spoznali osnovna dejstva in primere uporabe rodovnih funkcij.

O predavatelju: Matjaž Konvalinka je diplomiral in magistriral na FMF v Ljubljani. Leta 2008 je doktoriral na Massachusets Institute of Technology (ZDA) in nato opravil še dveletni podoktorski študij na univerzi Vanderbilt. Od leta 2010 je zaposlen kot docent na FMF v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z algebraično in enumerativno kombinatoriko.

Nedelja, 19. avgust 2012 @ 2000

Optimalni vzpon na goro

dr. Gašper Jaklič, UL FMF Jaklič

Iskanje krivulje na ploskvi z danimi omejitvami je težak problem. Nanj naletimo npr. v gradbeništvu pri gradnji cest in železnic preko razgibanega terena. Ogledali si bomo problem iskanja optimalne poti na vrh gore. Glavni kriterij pri tem bo minimalna poraba energije. Iz danih meritev (višinskih točk) bomo najprej konstruirali model terena. Poti bomo iskali na diskretni mreži poti na ploskvi. Z računalnikom bomo našli optimalno pot. Metodo bomo preizkusili na realnih podatkih Šmarne gore. Naše rezultate bomo primerjali z dejanskimi potmi v naravi.

Prosojnice

O predavatelju: Gašper Jaklič je doktoriral na FMF v Ljubljani, kjer je od leta 2008 zaposlen kot docent. Ukvarja se z raziskavami na področju numerične analize in računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja, dela pa tudi na projektih iz bioinformatike, operacijskih raziskav in industrije. Je avtor ali soavtor 34 člankov v različnih znanstvenih revijah.

Ponedeljek, 20. avgust 2012 @ 1700

Kako deluje Google?

dr. Helena Šmigoc, School of Mathematical Sciences, University College Dublin Šmigoc

Na predavanju bom predstavila, kako Google s pomočjo linearne algebre ocenjuje pomembnost spletnih strani.

O predavateljici: Helena Šmigoc je doktorirala leta 2004 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani. Po doktoratu je odšla na podiplomski študij na Hamiltonov Inštitut na Irskem. Podoktorski študij je nadaljevala na University College Dublin, kjer je leta 2008 postala redni predavatelj.

Ponedeljek, 20. avgust 2012 @ 2000

Computation in Brains and Computers or What Sparseness Means to Me
(Izračuni v možganih in računalnikih ali kaj mi pomeni razpršenost?)

dr. Barak A. Pearlmutter, Hamilton Institute, National University of Ireland Maynooth Pearlmutter

In many problems the information we have is insufficient to determine a unique solution vector. Methods for efficiently finding "mostly zero" solutions to such problems can be surprisingly efficient, have a beautiful underlying mathematical theory, and seem to have something to do with information processing in the brain. We will explore how "sparseness" can be reasoned about mathematically, exploited computationally, and used biologically.

O predavatelju: BAP is a Professor of Computer Science at NUI Maynooth, and works on Machine Learning, Numeric Programming Language Design, and Theoretical Neurobiology. He received his PhD in Computer Science from Carnegie Mellon University, and was on the faculty at the University of New Mexico before moving to Ireland. If he doesn't answer your email don't take it personally, just send it again.

Torek, 21. avgust 2012 @ 2000

Prijatelji in sovražniki v socialnih omrežjih

dr. Jure Leskovec, Stanford University Leskovec

O predavatelju: Jure Leskovec (@jure) je profesor računalništva na Univerzi Stanford v Kaliforniji. Ukvarja se z analizo velikih socialnih in informacijskih omrežij ter razvojem družbenih medijev. Jure je doktoriral leta 2008 iz umetne inteligence na univerzi Carnegie Mellon v ZDA, diplomiral pa leta 2004 iz računalništva na univerzi v Ljubljani. Od leta 1998 raziskovalno sodeluje na Inštitutu Jožef Stefan.

Raziskovalne naloge dijakov

Matematični model sprotnega in kampanjskega učenja

Vesna Iršič, Gimnazija Bežigrad & Anja Petković, Gimnazija Bežigrad

Cilj naše raziskovalne naloge je izdelava modela učenja, s katerim bi ugotovili kateri način učenja je najustreznejši glede na želje, pričakovanja in motivacijo učenca. Na podlagi obravnave različnih primerov smo ugotovili, da tisti, ki se uči sproti, vedno porabi največ časa, kdor posluša pri pouku malo manj, tisti, ki se uči kampanjsko, pa veliko manj kot druga dva. Po drugi strani pa smo tudi ugotovili, da sprotni učenec v vsakem primeru največ zna. Želeli smo tudi preveriti, kako učenci z različnimi tipi učenja pozabljajo - pri tem smo si pomagali z Ebbinghausovo krivuljo pozabljanja. Izvedli pa smo tudi eksperiment, s katerim smo preverili, kako naš model deluje v realnosti.

Prosojnice

Parakompleksna analiza

Rok Gregorič, Gimnazija Poljane

Prosojnice

MARS 2012

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!

Facebook

Any Browser   Zadnja posodobitev: 23. avgust 2012