Matematično
MaRaziskovalno
MaRSrečanje


CŠOD Rak, Rakov Škocjan, 16. - 22. avgust 2015

Večerna predavanja 2015

Večerna MaRSovska predavanja tradicionalno pripravijo matematiki z različnih raziskovalnih ustanov, ki na poljuden način predstavijo zanimive matematične probleme in vlogo matematike v sodobnem svetu.

Nedelja, 16. avgust 2015 @ 2000

Komunikacija Človek - stroj

ddr. Melita Hajdinjak, UL FE Hajdinjak

Ogledali si bomo, kako poteka razvoj sistemov za dialog, tj. računalniških sistemov, ki omogočajo komunikacijo med človekom in strojem v naravnem jeziku. Preizkusili bomo testno različico sistema za podajanje informacij o vremenu, ki informacije podaja v umetno tvorjenem slovenskem jeziku. Poudarek bo na vodenju dialoga ter vrednotenju sistemov za dialog.

O predavateljici: Melita Hajdinjak je študirala matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Po diplomi je kot mlada raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko vpisala interdisciplinarni podiplomski študij. Na področju elektrotehnike je doktorirala leta 2006, na področju matematike pa leta 2012. Njeno raziskovalno delo sega na področje umetnih inteligentnih sistemov, modeliranja podatkovnih zbirk in matematične statistike. Zaposlena je kot docentka za področje matematike na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Za celovito in uspešno pedagoško delo je leta 2011 prejela Vidmarjevo nagrado, za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke pa leta 2013 Svečano listino Univerze v Ljubljani.

Ponedeljek, 17. avgust 2015 @ 2000

Od Königsberških mostov do sodobnih omrežij

dr. Marko Jakovac, UM FNM Jakovac

Problem Königsberških mostov sega v leto 1736 in velja za začetek teorije grafov. Na predavanju si bomo ogledali rešitev tega problema in njegove izpeljanke. Prav tako bomo predstavili še nekatere druge probleme iz sodobnega sveta, ki jih lahko elegantno rešimo s pomočjo orodij teorije grafov.

O predavatelju: Marko Jakovac se je rodil leta 1983 v Mariboru. Leta 2006 je diplomiral iz matematike na tedanji Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, doktorski študij pa končal že leta 2010 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru pod mentorstvom prof. dr. Sandija Klavžarja in somentorstvom prof. dr. Sergia Cabella. Leta 2007 je za raziskovalni članek, po katerem je povzeto njegovo diplomsko delo, prejel Perlachovo nagrado Univerze v Mariboru za najboljše raziskovalno delo s področja naravoslovja in matematike. Njegovo raziskovalno področje je teorija grafov s poudarkom na različnih grafovskih invariantah, grafovskih produktih in grafih Sierpińskega. O svojem raziskovalnem delu je predaval na različnih mednarodnih konferencah.

Torek, 18. avgust 2015 @ 2000

Dolžina in površina

dr. Barbara Drinovec Drnovšek, UL FMF Drinovec Drnovšek

Krivuljam želimo pripisati dolžino, ploskvam pa površino. Če je krivulja sestavljena iz zaporednih daljic ali ploskev iz samih trikotnikov, je to enostavno. Predavanje bo namenjeno problemu, kako definirati dolžino oziroma površino neravnih krivulj in ploskev.

O predavateljici: Barbara Drinovec Drnovšek je študirala matematiko na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 2003 tudi doktorirala. Njeno raziskovalno področje je kompleksna analiza, v zadnjem času pa njeno raziskovalno delo sega še v diferencialno geometrijo, v teorijo minimalnih ploskev. Zaposlena je kot profesorica na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko.

Četrtek, 20. avgust 2015 @ 2000

Pomembni slovenski matematiki

dr. Anton Suhadolc Suhadolc

O predavatelju: Anton Suhadolc se je rodil v Ljubljani 19. aprila 1935. Šolal se je v Ljubljani, diplomiral pri profesorjih Josipu Plemlju in Ivanu Vidavu, doktoriral leta 1965 pod mentorstvom profesorja Vidava. Izpopolnjeval se je dve leti na univerzi v Heidelbergu, eno leto na univerzi v Madisonu, ZDA in eno leto na univerzi v Tallahasseeju, ZDA. Leta 1974 je prejel skupaj s profesorjem Sergejem Pahorjem Kidričevo nagrado (sedaj Cojzova). Na oddelku za matematiko je predaval mnoge predmete, kot Linearna algebra, Funkcionalna analiza, Navadne in parcialne diferencialne enačbe. S popularuzacijo matematike se je ukvarjal v okviru DMFA. Od leta 1999 je v pokoju. Daljši opis

Petek, 21. avgust 2015 @ 1930

Prvih 10 poletov na MaRS

dr. Boštjan Kuzman, UL PeF Kuzman

Pred zaključkom jubilejnega 10. poleta na MaRS se bomo ozrli nazaj in orisali trajektorijo, ki so jo na matematično nebo zarisala pretekla potovanja, analizirali graf nastalih omrežij in predstavili nekaj še neukročenih domnev za bodoče marsovske raziskovalce.

O predavatelju: Dr. Boštjan Kuzman je asistent za matematiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z algebrsko teorijo grafov, dejaven pa je tudi na področju dela z mladimi. Je ustanovitelj tabora MARS in koordinator številnih aktivnosti s področja promocije matematike, za kar je leta 2012 je prejel nagrado "Prometej znanosti", ki jo podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.

Večerna predavanja iz prejšnjih let:

Facebook

DMFA

ŠOU v Ljubljani

ŠO FMF

MOL

Any Browser   Zadnja posodobitev: 16. avgust 2015